Στεγανοποίηση 4x4

Προσεκτική στεγανοποίηση και προστασία των ηλεκτρικών με ειδικά υλικά.