Ζυγοστάθμιση

Ηλεκτρονική με αυτόματο balancing

Όπου είναι απαραίτητο γίνεται και
micro ζυγοστάθμιση με τους τροχούς επάνω στο αυτοκίνητο.