Λάστιχα

Πώληση - Τοποθέτηση

Έλεγχος για ζημιές ή αποκόλληση του πέλματος
Επισκευές θερμές - ψυχρές

Χειμερινά λάστιχα
Λάστιχα επαγγελματικών αυτοκινήτων